top of page

Pomocy, w dniu wyborów będę w innym kraju! Podpowiadamy, jak głosować za granicą

Udział w wyborach 15 października mogą wziąć wszyscy Polacy, posiadający czynne prawo wyborcze – również ci, którzy mieszkają za granicą na stałe lub w dniu wyborów będą przebywać w innym kraju (np. jako turyści). Podpowiadamy, jakich formalności należy dopilnować, żeby w wyborczą niedzielę móc oddać swój głos.Głosowanie w obwodach zagranicznych, tak samo, jak w polskich, odbywać się będzie od godziny 7:00 do 21:00 (czasu lokalnego). Co jednak ważne, wyjątkiem są miejsca, w których oznaczałoby to zakończenie wyborów dzień po ich zakończeniu w Polsce – tam, jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, wybory odbędą się 14 października. Warto wcześniej dowiedzieć się, czy ta ewentualność dotyczy kraju, w którym planujemy oddać głos.

Trzy najważniejsze informacje na temat wyborów za granicą to:

  • Jeżeli chcesz zagłosować, musisz w obwodowej komisji okazać ważny paszport lub dowodów osobisty (w krajach Unii Europejskiej i państwach, do których można wjechać po okazaniu dowodu)

  • Musisz dopisać do spisu wyborców w miejscu, w którym chcesz oddać głos LUB

  • Uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania

Pamiętaj, że głosować za granicą można tylko osobiście! Nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego. Jak dopisać się do listy wyborców? W celu dopisania się do listy wyborców konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do właściwego konsula. Czas na to mamy do 10 października, ale lepiej zrobić to wcześniej. Można to zrobić: osobiście, w siedzibie konsula lub przesyłając skan wniosku na adres mailowy konsulatu. Przydatną opcją jest również serwis e-wybory.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować: - numer PESEL; - ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty) - adres pobytu za granicą; - adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego

Upewnij się, czy wybrany obwód głosowania znajduje się w okręgu konsularnym, w którym będziesz przebywać w dniu głosowania. Jeżeli masz problem z określeniem okręgu konsularnego, skorzystaj z listy polskich przedstawicielstw na świecie.

Wskazówka: wybierając obwód głosowania, zwróć uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało. Jeśli w danym państwie (okręgu konsularnym) utworzono więcej obwodów głosowania warto rozważyć wybranie obwodu z najmniejszą liczbą wyborców.

Jak dostać zaświadczenie o prawie do głosowania? Drugą opcją, żeby zagłosować za granicą, jest przedstawienie w lokalu wyborczym zaświadczenia o prawie do głosowania. Pozwala ono oddać głos w dowolnie wybranym miejscu – w tym na polskim statku morskim. O wydanie dokumentu może ubiegać się każdy uprawniony do głosowania obywatel.

Osoby, które przebywają za granicą na stałe, po zaświadczenie mogą zgłosić się do konsula (a w przypadku przebywania na statku do kapitana). Wyborcy, którzy planują wyjazd w czasie wyborów, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Termin na złożenie wniosku upływa 12 października. I pamiętajmy, że złożenie wniosku to pierwszy etap – drugim jest odbiór dokumentu, który pokażemy w lokalu wyborczym.


Ze strony Państwowej Komisji Wyborczej dowiadujemy się, że “po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenia wydawane są od ręki w tym samym miejscu, w którym złożony został wniosek o ich wydanie”. Jednak “w szczególnych wypadkach mogą one również zostać przesłane przez konsula na adres wskazany przez wnioskującego”.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć samodzielnie lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę. Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imiona, nazwiska, numery PESEL wyborcy oraz osoby przez niego upoważnionej.

Ważne! Nie zgub wydanego zaświadczenia. Nie ma możliwości zrobienia odpisu lub duplikatu dokumentu. Jeżeli go utracimy – nie będziemy mogli zagłosować.

Dobrego głosowania, gdziekolwiek będziecie!

Comments


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page