top of page

Co Polki i Polacy myślą o prawie do aborcji? Dane z okazji Światowego Dnia Bezpiecznej Aborcji

28 września przypada Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. “Z tej okazji żądamy natychmiastowej dekryminalizacji i legalizacji aborcji” – pisze Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA i publikuje wyniki sondażu na temat aborcji.Badanie dotyczyło stosunku Polek i Polaków do wybranych kwestii z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i regulacji prawnych. Na zlecenie FEDERY wykonała je firma Opinia 24. Sondaż został wykonany techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI na ogólnopolskiej próbie badanych wynoszącej 1005 pełnoletnich osób, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Badanie przeprowadzono w okresie od 7 do 12 września 2023 roku.

Pierwsze pytanie skierowane do respondentów dotyczyło wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Przypomnijmy, że to wtedy za niekonstytucyjne uznano przeprowadzenie aborcji ze względu na wady płodu. Zdecydowana większość, bo aż 88 proc. badanych, oceniła ten wyrok negatywnie – częściej kobiety, osoby lepiej wykształcone, mieszkańcy i mieszkanki największych miast oraz wyborcy i wyborczynie opozycji demokratycznej (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy).

W drugim pytaniu poproszono o ocenę prawa dotyczącego terminacji ciąży do 12. tygodnia – 65 proc. jest zdania, że kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do tego momentu ciąży. Co ciekawe, poparcie dla takiej możliwości wzrasta do 81 proc. w najmłodszej grupie respondentek (18-24 lata). 87 proc. Polek i Polaków uważa, że kobiety powinny móc przerwać ciążę, gdy ich życie jest zagrożone, 73 proc., gdy u płodu wykryto wady, a 70 proc., gdy ciąża wynika z czynu zabronionego. Co ważne, w żadnej z grup badanych, podzielonych ze względu na preferencje polityczne, poparcie dla tych przesłanek nie spadło poniżej 50 proc. Ostatnie pytanie odnosiło się do ingerencji Państwa w kwestię planowania rodziny. 87 proc. uważa, że Państwo nie ma prawa wpływać i ingerować w decyzję obywateli w tym zakresie. Wyniki te korespondują z poprzednim sondażem FEDERY z 2018 roku, gdzie 9 na 10 pytanych potwierdziło, że Państwo nie może ingerować w kwestie dotyczące prokreacji. “Wynik ten jest jasnym sygnałem, który potwierdza inne badania: Polki domagają się europejskiego standardu, jakim jest możliwość usunięcia ciąży w pierwszym trymestrze. Jest to szczególnie istotne w kontekście obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, które w swoich programach obiecują wprowadzenie takiej możliwości po zwycięstwie w nadchodzących wyborach” – czytamy w publikacji fundacji.

FEDERA przypomina, że Polska ma jedno z najostrzejszych praw antyaborcyjnych w Europie. Aktualnie przerwanie ciąży może być wykonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Jednocześnie wciąż pojawiają się wątpliwości, co obecnie jest zgodne z prawem, lekarze odmawiają zabiegów, a w szpitalach umierają kolejne kobiety. Wyniki sondażu są tylko potwierdzeniem, że należy jak najszybciej to zmienić.


Polki i Polacy chcą legalnej aborcji!


Zdjęcie: Unsplash/Zuza Gałczyńska

Comments


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page