top of page

5 przydatnych informacji o wyborach. Koniecznie zapiszcie te linki i daty lub przekażcie je dalej!

15 października Polki i Polacy będą mieli okazję zasygnalizować, co jest dla nich ważne i o jakiej Polsce marzą. Wybory wzbudzają niemałe emocje – i to nie tylko polityczne. Niektórych stresuje, że nie wiedzą, gdzie, jak i na kogo zagłosować, dlatego postaramy się rozwiać kilka wątpliwości.
Kto może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika?

W najbliższych wyborach korespondencyjnie mogą zagłosować:

  • Osoby z niepełnosprawnościami (o stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);

  • Osoby, które w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

  • Osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

UWAGA: zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 2 października 2023 r. Jeżeli w dniu głosowania będziesz podlegał/podlegała obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, możesz złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne do 10 października 2023 roku.

Potrzebę zagłosowania w ten sposób możesz zgłosić w urzędzie lub online – niezbędne informacje znajdziesz TUTAJ. W wyborach parlamentarnych osoby z niepełnosprawnością i te, które skończyły 60 lat, mogą również zagłosować przez pełnomocnika. Wyborcy mają czas do 6 października na złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.


Pełnomocnikiem nie może być: kandydat do Sejmu lub Senatu, mąż zaufania, członek obwodowej komisji wyborczej, w której ma zagłosować osoba udzielająca pełnomocnictwa. Wniosek można złożyć w urzędzie lub online. Uwaga: W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konieczna jest też pisemna zgoda osoby, która ma zostać pełnomocnikiem wyborcy. Gdzie mogę sprawdzić, kto kandyduje w moim okręgu? Listy kandydatów opublikowane są na stronie PKW. Wyszukiwarka kandydatów i kandydatek po okręgu dostępna jest również na stronie mamprawowiedziec.pl. Możesz głosować poza granicami kraju Mieszkasz za granicą na stałe, a może akurat w terminie wyborów nie będzie cię w Polsce? Nic straconego! Prawo daje możliwość udziału w głosowaniu z różnych części świata. Masz do wyboru dwie opcje: możesz dopisać się do listy wyborców lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania (termin mija 12 października!)

Łap nasz przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi cię przez ten proces!


Czy muszę zrobić coś szczególnego, żeby zagłosować? Jedyny warunek, to obecność w spisie wyborców w miejscu, w którym chcesz głosować. Jeżeli mieszkasz w miejscu zameldowania lub jeżeli zmieniłaś/zmieniłeś miejsce głosowania przez właściwy wniosek, to właśnie tam będziesz ujęty/ujęta w spisie.

W dniu wyborów potrzebujesz: dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa). I tyle! Nie musisz brać długopisu – te zapewnia obwodowa komisja wyborcza.

WAŻNE: Zmienić miejsce głosowania lub pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można najpóźniej 12 października.

Możesz zostać obserwatorem społecznym wyborów Obserwatorem społecznym może zostać każda osoba, która ma prawo głosowania w wyborach do Sejmu. Jednak nie może być to kandydat/kandydatka w tych wyborach, pełnomocnik/pełnomocniczka komitetu czy członek/członkini komisji.

Obserwatorzy społeczni są delegowani do komisji wyborczych przez zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje (które w celach statutowych mają troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego). Ich rola jest podobna do roli męża zaufania – czuwają nad prawidłowością przebiegu procesu wyborczego, mają prawo obserwowania wszystkich czynności komisji, mogą być w lokalu wyborczym przed, w trakcie i po głosowaniu (czyli w trakcie liczenia głosów). Nie mogą jednak nanosić uwag i poprawek do protokołu ani być przy przewożeniu protokołu do okręgowej komisji wyborczej.

Jeżeli chcesz zostać obserwatorem społecznym, zajrzyj TUTAJ LUB TUTAJ.


Do zobaczenia na wyborach!

Comments


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page