top of page

Wzywamy do przywrócenia rządów prawa w polskim sądownictwie! Podpisz apel

To już czas. Pora przywrócić praworządność w sądownictwie. Wzywamy wszystkie demokratyczne siły do podjęcia szybkich działań. Podpisz apel KOD i działaj z nami.O co chodzi? W styczniu 2022 roku opozycja polityczna i obywatelska w związku z obwieszczeniem o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Krajowej rady Sądownictwa wydały oświadczenie (Porozumienie dla praworządności) i złożyły w Sejmie projekt ustawy. Projekt zakłada likwidację neo-KRS, usunięcie z systemu wszystkich wadliwie powołanych sędziów i przeprowadzenie konkursów na wakujące miejsca sędziowskie. Z prac nad projektem wycofały się Polska 2050 i PSL. Co możemy z tym zrobić? Podpisz apel KOD (który wraz z m.in. Strajkiem Kobiet, Kongresem Świeckości i Obywatelami RP jest stroną społeczną oświadczenia z 2022 roku) i daj znać, że chcesz przywrócenia praworządności.


Oczekujemy:

  • uchwalenia, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 34/15, nieważności wyboru trzech tzw. sędziów dublerów TK, a w związku z tym uznania wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych z ich udziałem za nieważne i niewywołujących skutków prawnych przewidzianych w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP


  • natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac niebędącej konstytucyjnym organem państwa Krajowej Rady Sądownictwa potocznie zwanej neo-KRS, które wywołują dalszą destabilizację i godzą w niezależność polskiego sądownictwa

  • natychmiastowego zaprzestania przez neo-KRS nominacji nowych neo-sędziów


  • doprowadzenia do unieważnienia konkursów, na podstawie których zostali wybrani neo-sędziowie w latach 2018-2023 i w związku z tym powrót tych sędziów na wcześniej zajmowane stanowiska


  • pilnego kontynuowania prac legislacyjnych rozpoczętych w ramach "Porozumienia dla Praworządności" (wspólnej inicjatywy organizacji obywatelskich i partii politycznych), które zapewnią legalny wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Dlaczego to ważne? Wadliwy i niezgodny z prawem Unii Europejskiej sposób powoływania składu KRS rodzi konflikt, który wymaga pilnego rozwiązania. W grę wchodzi polska racja stanu, przynależność do wspólnoty i środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy (które obecnie są dla Polski zamrożone). Pogłębia się też chaos prawny, rośnie liczba wadliwie wydawanych wyroków i grupa obywateli, która nie otrzymuje wiążących decyzji sądów.

“Wzywamy wszystkie demokratyczne siły, które w wyborach 15.10.2023 roku głosami ponad 11,5 miliona Polek i Polaków uzyskały mandat do sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz naprawy Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego rozpoczęcia zgodnych z prawem działań zmierzających do przywrócenia rządów prawa w polskim sądownictwie, wynikających z orzeczeń sądów polskich i trybunałów europejskich” – pisze w swoim apelu KOD.


Działaj z nami!Zdjęcie główne: Unsplash/Transly Translation Agency

Comments


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page