top of page

To fundamentalne prawo każdego dziecka! Działaj z nami na rzecz równości i jakości w edukacji

W ostatnich latach doniesienia o kondycji polskiej edukacji nie są zbyt optymistyczne. Placówki borykają się z szeregiem problemów, które negatywnie oddziałują na uczniów i uczennice. Nie możemy dłużej na to pozwalać! Podpisz petycję i razem z nami żądaj równości i jakości w systemie edukacji.O co chodzi? Edukacja jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim fundamentalnym prawem każdego dziecka, gwarantowanym przez Konstytucję i Konwencję o prawach dziecka z 1989 roku, ratyfikowanej przez Polskę. Każde dziecko ma prawo do jakościowej edukacji, niezależnie od swojego pochodzenia, sytuacji materialnej czy zdolności.

Prawo do publicznej i nieodpłatnej edukacji pozwala zapewnić równość szans w rozwijaniu potencjału i osiąganiu sukcesów edukacyjnych. Zaniedbanie oświaty jako polityki publicznej ma także wpływ zgoła poważniejszy, bo szkoła to nie tylko edukacja, ale przede wszystkim wychowanie, a więc i pedagogiczna ochrona dzieci i młodzieży. Nie ma dobrej szkoły bez zapewnienia jakościowej opieki edukacyjnej w miejscu, które powinno być „drugim domem”.

Co możemy z tym zrobić? Nie możemy pozwolić na bagatelizowanie problemów w polskich szkołach, które w ostatnich latach się kumulują i negatywnie wpływają na najmłodszych. Uczniowie i uczennice mają prawo do spokojnej edukacji i rozwoju. Podpisz petycję Fundacji OFF school, aby razem z nami działać na rzecz równości i jakości w naszym systemie edukacji.
Przeczytaj nasz wywiad z Zuzą Karcz i Grzegorzem Święchem z OFF school, w którym tłumaczą, czym jest Dom Spokojnej Młodości i na czym polega “edukacja odwrócona”.

Dlaczego to ważne? Jesteśmy głęboko zaniepokojeni obecnym stanem polskiego systemu edukacji, który, nie spełniając gwarancji dostępu do edukacji, generuje nierówności w dostępie do systemowego rozwijania potencjału młodych osób – a te przejawiają się zjawiskami o różnym charakterze:

Wakaty nauczycielskie: Coraz częstsze braki kadrowe w szkołach prowadzą do sytuacji, w której młode osoby nie mają dostępu do jakościowej edukacji. To poważnie wpływa na poziom nauczania i przyszłość młodych osób.

Brak miejsc w szkołach publicznych: Widzimy, że w wielu regionach brakuje miejsc w szkołach publicznych. To zmusza rodziców do wyboru alternatywnych opcji, co zwiększa nierówności i generuje dodatkowe koszty.

Rosnący popyt na szkoły niepubliczne i edukację domową: Zauważamy istotny wzrost zainteresowania szkołami niepublicznymi i edukacją domową. To wyraźny sygnał, że rodzice i uczniowie czują się niezadowoleni z oferty szkół publicznych.

Niskie płace w sektorze edukacji: Niskie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty wpływają negatywnie na jakość nauczania i motywację kadry pedagogicznej do rozwoju i angażowania młodych osób w kolejne, otwierające inicjatywy.

Potrzebujemy zwiększenia dostępu do jakościowej edukacji dla wszystkich dzieci w Polsce.

コメント


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page