top of page

Pilnie potrzebujemy nowych rezerwatów na Podkarpaciu. Podpisz petycję!

Lasy województwa podkarpackiego potrzebują ochrony. Podpisz petycję Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i powiedz TAK dla nowych rezerwatów na tym obszarze.


O co chodzi?

Lasy województwa podkarpackiego to przyrodnicza perełka, nie tylko w skali Polski, ale także całej Europy. Potrzebują naszej uwagi i ochrony. Pasma górskie Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Gór Słonnych, czy Pogórza Przemyskiego wciąż skrywają dobrze zachowane, rozległe fragmenty Puszczy Karpackiej. W wielu miejscach nadal możemy obserwować las w swojej naturalnej formie. To również dom dużych drapieżników i gatunków, a dla wielu to jedyne miejsce występowania w Polsce. Pomimo tak wyjątkowych walorów, lasy w województwie podkarpackim wciąż nie są dostatecznie chronione. Możemy to zmienić!


Objęcie ochroną obszarów, na których występują rzadkie lub zagrożone gatunki (niedźwiedź brunatny, wąż Eskulapa, zagłębek bruzdkowany, wynurt lśniący czy soplówka bukowa) to nasz obowiązek i sposób na efektywniejsze zadbanie o najcenniejsze polskie lasy!


Co możemy z tym zrobić?

Podpisz petycję Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które aktywnie działa na rzecz efektywniejszej ochrony Puszczy Karpackiej.


Według danych Klubu Przyrodników, Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (FDP) i OTOP, w woj. podkarpackim łącznie zidentyfikowano ponad 40 obszarów, o łącznej powierzchni blisko 15 tys. ha, które należałoby chronić jako rezerwaty przyrody obecnie jedynie około 7 proc. lasów w tym regionie jest chroniona w rezerwatach i parkach narodowych. To za mało.


OTOP pisze: “Wiemy, gdzie zlokalizowane są najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej, które powinny być chronione. Propozycje takich obszarów, zawierające dokumentację przyrodniczą, przebieg sugerowanych granic i inne wymagane informacje, składano kilkukrotnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie”. Dlatego potrzebne jest nasze wsparcie.


Zebrane pod petycją podpisy zostaną dołączone do formalnego pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, apelującego o pozytywne rozpatrzenie złożonych już wniosków o powołanie rezerwatów. Dajmy znać osobom odpowiedzialnym za powoływanie obszarów chronionych w regionie, że czas wyciągnąć dokumentacje rezerwatowe z szuflad. Karpackie lasy potrzebują ochrony!

Dlaczego to ważne?

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zwraca uwagę, że “zwiększa się presja na podkarpackie lasy”. Co to oznacza? Mówiąc najkrócej: lasy nieobjęte ochroną są coraz mocniej eksploatowane. W większości nadleśnictw w ostatnich latach obserwuje się wzrost pozyskania drewna, rozbudowywane są również drogi leśne. Fragmenty lasów o charakterze naturalnym, które dawniej były niedostępne, obecnie dzięki nowym możliwościom technologicznym i finansowym, są wycinane.


W ostatnim dziesięcioleciu powołano na tym obszarze zaledwie jeden leśny rezerwat przyrody, a obszar żadnego parku narodowego nie został powiększony. Bez naszej interwencji za kilka lat do Puszczy Karpackiej będziemy mogli wracać już tylko we wspomnieniach.


Podpisując petycję OTOP, mówisz „Tak, chcę, aby na Podkarpaciu powstały nowe rezerwaty dla lepszej ochrony pierwotnych lasów i ich mieszkańców: rysia, wilka czy orła przedniego. Twój głos się liczy! Pokaż, że zależy Ci na zachowaniu podkarpackiej przyrody!

Comments


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page