top of page

Nie odpowiadam na głupie pytania. Jeżeli Ty też, podpisz petycję i daj znać, że jest nas więcej!

Zapowiedziane przez PiS referendum, które ma odbyć się w dniu wyborów, 15 października, uwłacza naszej godności. Podpisz petycję inicjatywy Wschód i daj znać, że ty również żądasz anulowania pseudoreferendum.

O co chodzi?

Referendum odbędzie się 15 października, czyli w dniu wyborów do Sejmu i Senatu. W tym dniu poza oddaniem głosu na swoich kandydatów, Polki i Polacy mogą jeszcze odpowiedzieć na cztery pytania (dwa z nich już zostały przeredagowane!):

  • Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? (we wniosku złożonym przez rząd do Sejmu brzmi ono: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?)

  • Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? (we wniosku do Sejmu: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?)

  • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

  • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Krótkie filmy z powyższymi pytaniami były publikowane w mediach społecznościowych w dniach 11-14 sierpnia przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Sugerowano na nich (poprzez zaznaczanie odpowiedzi NIE), w jaki sposób powinni odpowiadać obywatele. Zarówno ten zabieg, jak i sposób sformułowania pytań wzbudziły w wielu osobach sprzeciw. Też uważasz, że to referendum to nieśmieszny żart z demokracji i traktowanie wyborców, jak głupców? Działaj!


Co możemy z tym zrobić?

Bojkotować referendum! W takim momencie ważne jest jasne zakomunikowanie, że nie godzimy się na takie traktowanie, manipulacje i etycznie wątpliwe chwyty, żeby tylko utrzymać władzę. Podpisz petycję inicjatywy Wschód i pokaż, że osób, które sprzeciwiają się samowolce władzy, jest więcej!


Pamiętaj, że to frekwencja wpływa na to, czy referendum będzie wiążące, czy nie za wiążące uznaje się je, gdy weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Co istotne: frekwencja ustalana jest na podstawie kart wyjętych z urny, a nie na podstawie ważnie oddanych głosów. Dlatego, jeżeli nie chcesz brać udziału w tej farsie (a nie musisz, bo udział w referendum jest dobrowolny!), odmów przyjęcia karty i dopilnuj, żeby zostało to odnotowane w spisie wyborców. Zniszczenie karty (np. jej podarcie) podlega odpowiedzialności karnej.


Dlaczego to ważne?

Eksperci wskazują, że referendalne pytania powinny być precyzyjne, zrozumiałe i wykluczać możliwość różnych interpretacji ich znaczenia. Te w obecnej formie są uwłaczające, sugestywne i mylące, bo czym jest, chociażby “przymusowy mechanizm relokacji” i na czym miałaby polegać “wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw”? Nie musimy i nie powinniśmy godzić się na takie metody, bo za chwilę staną się one naszą nową normalnością.


Artykuł 125 Konstytucji stwierdza, że “w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe”. Nie jest “sprawą o szczególnym znaczeniu dla państwa” festiwal głupich pytań, jaki proponuje Prawo i Sprawiedliwość. To ośmieszanie ważnej instytucji demokratycznej, jaką jest referendum.


Nie, nie odpowiadamy na głupie pytania i nie weźmiemy udziału w skompromitowanym pseudoreferendum.

コメント


DO:ŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

bottom of page